Tủ MSB 3P-2500A và Tủ Bù 3P-750Kvar
Xem
0937616373