Tủ điện cho hệ thống năng lượng mặt trời 3MW

01/04/2021

Tủ điện cho hệ thống năng lượng mặt trời 3MW

Công trình: Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Đóng điện nghiệm thu công trình trước ngày 31/12/2020

 

Tủ điện cho hệ thống năng lượng mặt trời 3MW Do công ty TNHH Tự Động Hóa Phương Nhi cung cấp và lắp đặt

Công trình: Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Đóng điện nghiệm thu công trình trước ngày 31/12/2020

 

 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận:

0937616373